Trafik

Öka framkomligheten
– lös oredan i värmdötrafiken

Värmdöborna sitter fast i köer – alldeles för ofta och länge. För att vardagen ska fungera måste infrastrukturproblemen lösas. Då behövs en ny mer handlingskraftig kommunledning som får saker att hända. Vi vill stoppa Moderaternas orättvisa avgifter på den nya Skurubron.

Vi vågar vara tydliga. Långsiktigt behövs fler bostäder, men de kommande åren behöver Värmdö en minskad byggtakt eftersom den eftersatta infrastrukturen måste lösas först. Vi vill se ett byggstopp där infrastrukturen inte fungerar.

Våra tre viktigaste reformer är:

✔︎ Byggstopp till infrastrukturen fungerar och framkomligheten är löst

Vi vill genomföra ett framkomlighetsprogram. Prioritera detaljplaner som förbättrar framkomligheten. Bygg bara där infrastrukturen fungerar. Värmdö behöver förbättrad framkomlighet på Grisslingerakan, mellan Ålstäket och Hemmesta samt säkerhetsåtgärder på Stavsnäsvägen.

✔︎ Undanta värmdöborna – Nej till avgifter på Skurubron

Moderaternas Skurubroavgifter är orättvisa och vi Socialdemokrater har konsekvent varit emot dem sedan 2009. Om de inte helt kan stoppas kräver vi en värmdöregel som ger alla som är skrivna på Värmdö ett undantag. Vi säger nej till att avgiftsbelägga vår enda fastlandsförbindelse till det allmänna vägnätet!

✔︎ Gör Värmdö till en pilotkommun för hållbara transporter

Genom ett handslag med region Stockholm vill vi göra Värmdö till ett föredöme i hållbara transporter med fler infartsparkeringar, utbyggd laddinfrastruktur, superbussar (BRT) och utbyggd pendelbåtstrafik. Cykelstråken behöver utvecklas och nya mobilitetstjänster utvecklas.

Ge Värmdö nytt ledarskap – gå med i kampanjen!

Våra tre prioriteringar

Värmdö är en fantastisk kommun. Men efter 15 år med Moderaterna ser vi resultatet av en kommunledning som slutat lyssna på värmdöborna. Kaos i skolan, oreda i trafiken och en kommunal äldreomsorg under hot.