Skola

Dags att gå från skolkaos
till attraktiv skolkommun!

Två folkomröstningar om skolan på bara sju år säger allt. Efter femton år vid makten har den moderata kommunledningen slutat lyssna på medborgarna. Facit på Moderaternas skolpolitik ser vi nu: sjunkande resultat, skolnedläggningar och låg lärartäthet. Barngrupperna i förskolan är större än Skolverkets riktmärke och många värmdöfamiljer behöver åka tvärs över hela kommunen för att få en förskoleplats.

Det räcker nu. Barngruppernas storlek ska minska, förskollärartätheten måste höjas, undervisningskvalitén ska förbättras och elevhälsan stärkas. Alla skolor i Värmdö ska vara bra skolor. Socialdemokraterna är Värmdös skolparti.

Våra tre viktigaste reformer är:

✔︎ En långsiktigt stark och rättvis finansiering av skolan

Vi ska arbeta uthålligt för att göra Värmdö till en attraktiv skolkommun genom långsiktig förstärkning av skolpengen och riktade resurser så att alla elever får rätt till det stöd de behöver i skolan.

✔︎ Fler lärare och mer kunskap

Vi vill se mer kunskap med fler, lärare och specialpedagoger. Vi ska locka till oss den bästa skolpersonalen och åtgärda lärarbristen genom att både arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för Värmdös lärare förbättras.

✔︎ Mindre barngrupper med fler förskollärare

Forskningen visar att barn känner mer delaktighet och kan ta till sig mer kunskap med mindre barngrupper i förskolan. Barngrupperna är stora och förskollärartätheten behöver öka. Därför ska vi minska barngruppernas storlekar genom att anställa och utbilda fler pedagoger. Med fler förskollärare i Värmdö ska vi höja kvalitén i verksamheten.

Ge Värmdö nytt ledarskap – gå med i kampanjen!

Våra tre prioriteringar

Värmdö är en fantastisk kommun. Men efter 15 år med Moderaterna ser vi resultatet av en kommunledning som slutat lyssna på värmdöborna. Kaos i skolan, oreda i trafiken och en kommunal äldreomsorg under hot.