Omsorg

Tryggare äldreomsorg med
bevarad valfrihet

Värmdös äldre har slitit ett helt yrkesliv och byggt upp vårt samhälle. Som pensionärer ska de kunna känna gemenskap, trygghet, och möjligheten att själv välja sin omsorg. Det behövs en värdig äldreomsorg för värmdöborna som både erbjuder kvalité och trygghet.

De nuvarande missförhållandena inom äldreomsorgen måste få ett slut. Vi är mycket kritiska till att Moderaterna geografiskt delar upp Värmdö i olika zoner där en privat hemtjänstaktör får monopol. Vi vill istället värna valfriheten. Värmdöbor med hemtjänst måste själva kunna välja vilken omvårdnad de vill ha.

Våra tre viktigaste reformer är:

✔︎ Rädda den kommunala hemtjänsten – bevara äldres valfrihet

Vi säger Nej till nedmonteringen av den kommunala hemtjänsten och införandet av privata monopol. Vi vill bevara de äldres rätt att välja mellan olika hemtjänstaktörer. Oavsett var i Värmdö du bor – ska du som äldre kunna välja mellan en kommunalt driven hemtjänst eller en eller flera externa utförare.

✔︎ Ett arbetslyft för äldreomsorgens hjältar

De anställda i äldreomsorgen som jobbar och sliter för våra äldre förtjänar trygghet och bättre arbetsvillkor. Kommunen behöver växla upp arbetet med heltidsresan för att bli en bättre arbetsgivare. Därför vill vi genomföra ett arbetslyft där heltid blir norm, införa kommungemensamma vikariepooler med fast anställd personal och erbjuda regelbunden kompetensutveckling.

✔︎ Kraftsamla mot den ofrivilliga ensamheten bland äldre

Ensamheten ska brytas genom att stärka äldreorganisationerna. Den sociala verksamhet som pensionärsföreningarna och Guldkanten bedriver ska få ökat stöd för att de ska kunna utveckla deras arbete med aktiviteter för äldre.

Ge Värmdö nytt ledarskap – gå med i kampanjen!

Våra tre prioriteringar

Värmdö är en fantastisk kommun. Men efter 15 år med Moderaterna ser vi resultatet av en kommunledning som slutat lyssna på värmdöborna. Kaos i skolan, oreda i trafiken och en kommunal äldreomsorg under hot.